Nəhayət, Nuhun gəmisi tapdılar. Tapdıqları şey bu idi!

Nəhayət, Nuhun gəmisi birdən-birə ortaya çıxdıqdan sonra dünyadakı sarsıntıları təəccübləndirdi, tapdıqları şey bu idi!

Ətraflı »